www.aktor.no


 Våre tjenester
Opprettet av: Global administrator (Sist oppdatert: 26.04.2005)

Våre tjenester
Etterforskning:
 • Etterforskning i inn- og utland
 • Spaning og observasjonstjeneste
 • Åstedsundersøkelse med sikring av spor og avtrykk
 • Sporing av personer og verdier i inn- og utland
 • Fremskaffe og kontrollere bakgrunnsopplysninger om person og firmaer


Rådgivningstjenester:

 • Rådgivning ved ansettelser og avskjedigelser
 • Rutine- og sikkerhetsgjennomgang av bedrifter
 • Utarbeidelse av interne rutiner, stillings- og sikkerhetsinstrukser
 • Utarbeidelse av risikoanalyse og trusselvurderinger innen bestemte områder

 


Kurs:
 • Bevisstgjøring om misligheter og svinn.

Kurs I for ansatte

Kurs II for ledere

 • Diverse kurs for vektere, sikkerhetspersonell og resepsjonister mv
 • Bransjekurs bygges opp etter ønske og behov fra kunden

Spesialtjenester:

 • Bevisstgjøring om personlig sikkerhet ved reiser i utlandet
 • Ledsager og bistandsoppdrag
 • Kontrollkjøp
 • Beredskapsplaner for kidnapping
 • Piratkopiering av merkevarer
 • Bistand i forbindelse med undersøkelser.


Vakttelefon: 905 20 727